Convocare ședință consiliu 13 mai 2019

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

13 MAI 2019 ( LUNI ) , ora 15

Ordinea de zi :

  1. Alegerea prodecanului Baroului.
  2. Organizarea compartimentelor de activitate ale Consiliului Baroului.
  3. Probleme administrative.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  5. Cereri şi sesizări.
  6. Diverse.

Decan,

Av. Adrian Stancu