REZULTAT ALEGERI 2019

BAROUL BIHOR

A N U N Ţ

Comunicǎm rezultatele adunǎrii generale extraordinare elective a Baroului Bihor,

din data de 7 mai 2019 :

I. Decan : av. Stancu Adrian

II. Consilieri :

1. av. Chivari Gelu

2. av. Cocainǎ Mirela

3. av. Domocoş Cristian

4. av. Formittag Sebastian

5. av. Golea Mircea

6. av. Lupuţ Răzvan

7. av. Miheş Cristian

8. av. Nastea Alin

9. av. Oros Marina

10. av. Ursuţa Mircea

III. Comisia de cenzori :

1. av. Morar Ilie

2. av. Chişiu Voicu

3. av. Inăşel Alin

IV. Comisia de disciplină :

1. av. Costaş Florentina

2. av. Kiss Janos

3. av. Mesaroş Carmen

4. av. Miu Piroska

5. av. Vîntu Bogdan

V. Reprezentantul Baroului în Comisia Centralǎ de Disciplinǎ :

1. av. Morozan Florina

VI. Delegaţi pentru Congresul Avocaţilor din România :

– av. Stancu Adrian, decan

– av. Domocoş Corina, consilier U.N.B.R.

– av. Domocoş Cristian

– av. Herchi Ştefan

Decan,

Av. Adrian Stancu