Convocare ședință consiliu 2 august

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa extraordinară din

2 AUGUST 2019VINERI), ora 16

Ordinea de zi :

  1. Verificarea şi validarea dosarelor candidaţilor pentru examenul de admitere, sesiunea august 2019.
  2. Cereri.
  3. Diverse.

Decan,

Av. Adrian Stancu