ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE
SESIUNEA  AUGUST 2019

Baroul Bihor, luând act de dispozițiile Hotărîrii nr. 463/05.06.2019 a Consiliului  Uniunii Naționale a Barourilor din România privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea AUGUST 2019, aduce la cunoștință persoanelor interesate următoarele :

◘ Examenul se va desfăşura la București, în dată de 30 AUGUST 2019, pentru toţi candidaţii.

◘  Cererile de înscriere a candidaţilor la examen se vor depune la secretariatul Baroului Bihor (Oradea, str. George Enescu nr. 1, et.I, cam.2) în intervalul  8 iulie – 2 august 2019, orele 9-16.

◘  Informații suplimentare la tel. 0259/411799; 0359/410611.
     Urăm  succes deplin tuturor candidaților la examenul de primire în profesia de avocat!
Documente anunț: