Convocare sedinta consiliu 26 februarie 2014

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

26 FEBRUARIE  2014  MIERCURI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

  1. Soluţionarea unei cereri de primire în profesie, cu scutire de examen.
  2. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  3. Cereri  şi sesizări.
  4. Analiza situaţiei financiare a Baroului.
  5. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş