Convocare şedinţa extraordinară din 27 APRILIE 2015

BAROUL BIHOR
D E C A N U L

C O N V O C A R E
a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa extraordinară din

27 APRILIE 2015 ( LUNI ) , ora 15

        Ordinea de zi :
  1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi validarea candidaturilor depuse pentru funcţia de decan al Baroului Bihor şi pentru funcţia de consilier în cadrul Consiliului Baroului Bihor.

Decan,

Av. Cristian Domocoş