Convocare şedinţa ordinară din 22 APRILIE 2015

BAROUL BIHOR
D E C A N U L

C O N V O C A R E
a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

22 APRILIE 2015 ( MIERCURI ) , ora 15

        Ordinea de zi :
  1. Analiza situaţiei financiare a Baroului.
  2. Derularea, în baza art. 278 din Statutul profesiei de avocat, a unor proceduri de verificare.
  3. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  4. Cereri şi sesizări.
  5. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş