Convocare sedinta ordinara 18 martie 2014

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

18 martie  2014  MARŢI ) , ora  15

       Ordinea de zi :

1.      Depunerea jurǎmîntului pentru înscrierea în tabloul avocaţilor stagiari, din partea unui candidat, primit în profesie în baza deciziei U.N.B.R.

2.      Cereri şi sesizări.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Analiza situaţiei financiare a Baroului.

5.      Probleme de ordin administrativ.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş