Convocare sedinta ordinara 19 noiembrie 2014

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

19  NOIEMBRIE  2014  (MIERCURI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Informare prezentată de Preşedintele Filialei Bihor a CAA, av. Ştefan Herchi, cu privire la raportul de control efectuat de inspectorii desemnaţi din partea Casei de Asigurări a Avocaţilor Bucureşti.

2.      Analizarea cuantumului chiriilor percepute pentru spaţiile cu destinaţie de birouri din clǎdirea Baroului Bihor, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Baroului  Bihor nr. 25/17.11.2013.

3.      Analiza situaţiei financiare a Baroului.

4.      Probleme administrative.

5.      Cereri şi sesizări.

6.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

7.      Diverse.

   Decan,

Av. Cristian  Domocoş