Anunt

BAROUL BIHOR

C O N S I L I U L

A   N   U   N   Ţ

                Consiliul Baroul Bihor aduce la cunoştinţa avocaţilor interesaţi oferirea spre închiriere a unui spaţiu cu destinaţia birou, spaţiu situat la parterul clădirii Baroului (în curte).

         Detalii despre acest spaţiu pot fi obţinute la secretariatul Baroului, zilnic între orele 9 – 14,30.

Decan,

Av. Cristian Domocoş