CONTROL DIN PARTEA CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR

IN ATENTIA MEMBRILOR BAROULUI BIHOR

Casa de Asigurări a Avocaţilor Bucureşti ne face cunoscut prin adresa nr. 1303/23.10.2014 că, începînd cu data de 3 noiembrie 2014, avocaţii Baroului Bihor  vor fi controlaţi de o echipă de inspectori ai C.A.A.

Scopul controlului constă în verificarea corectitudinii cotelor plătite de avocaţi la Filiala Bihor a CAA în perioada anilor 2010 si 2011, faţă de situaţia reală a încasărilor existente în chitanţiere, extrase de cont, registru-jurnal de încasări şi plăţi şi în declaraţiile fiscale depuse la Administraţiile Financiare din Oradea sau judeţul Bihor.

          In acest sens, vă rugăm să depuneţi la secretariatul Baroului Bihor, pînă la data de 3 noiembrie 2014, urmatoarele documente:

–         chitanţierele aferente încasărilor pentru anii 2010 si 2011

–         extrasele de cont pentru aceeaşi perioadă, unde este cazul

–         registrul de încasări şi plăţi condus pentru aceste perioade

–         declaraţiile „200” şi 204 – unde este cazul, depuse la Administraţiile Financiare pentru anii 2010 si 2011.

Pentru siguranţa documentelor dumneavoastră, avînd în vedere numărul mare de avocati verificaţi, vă rugăm să pregătiţi documentele cerute în plase, pungi, etc., eventual etichetate, pentru a nu se amesteca între ele.

Vă facem cunoscut că astfel de activităţi de control din partea Casei de Asigurări a Avocaţilor au mai avut loc la Filiala Bihor în anii precedenţi şi se desfaşoară periodic la toate Filialele CAA din ţară.

Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul pe care îl veţi acorda pentru desfăşurarea  în condiţii optime a activităţii de control anunţate.

     Decanul Baroului Bihor,                        Preşedintele Filialei Bihor a CAA,

       Av. Cristian Domocoş                                  Av. Ştefan Herchi