Convocare sedinta ordinara 29 octombrie 2014

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

29  OCTOMBRIE  2014  (MIERCURI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Depunerea jurǎmîntului de cǎtre candidaţii care au promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea septembrie 2014.

2.      Cereri şi sesizări.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Analiza situaţiei financiare a Baroului.

5.      Diverse.

       Decan,

Av. Cristian  Domocoş