Convocare sedinta ordinara 23 septembrie 2015

BAROUL BIHOR
D E C A N U L

C O N V O C A R E
a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

23 septembrie 2015 ( MIERCURI ), ora 15

Ordinea de zi :

  1. Informare privind lucrările şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurate la Eforie Nord, în intervalul 5 – 6 septembrie 2015.
  2. Derularea, în baza art. 278 din Statutul profesiei de avocat, a unor proceduri de verificare.
  3. Verificare caz de nedemnitate profesională, în condiţiile art. 14 din Legea 51/1995 şi art. 26 din Statutul profesiei de avocat.
  4. Soluţionarea unor cereri de avizare a conţinutului şi formei unor site-uri folosite de formele de exercitare a profesiei de avocat.
  5. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  6. Cereri şi sesizări.
  7. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş