Convocare sedinta ordinara 25 septembrie 2013

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

25 SEPTEMBRIE  2013  MIERCURI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

1.      Depunerea jurǎmîntului de cǎtre candidaţii care au promovat examenul de admitere în profesie

2.      Probleme de ordin administrativ.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.       Cereri  şi sesizări.

5.       Analiza situaţiei financiare a Baroului.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş