Convocare sedinta ordinara 30 octombrie 2013

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

30 OCTOMBRIE  2013  MIERCURI ) , ora  15,30

            Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 26 – 27 octombrie 2013.

2.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

3.       Cereri  şi sesizări.

4.       Analiza situaţiei financiare a Baroului.

5.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş