Convocare sedinta ordinara 20 noiembrie 2013

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

20  NOIEMBRIE  2013  MIERCURI ) , ora  15

    Ordinea de zi :

1.      Cereri şi sesizări.

2.      Analizarea cuantumului chiriilor percepute pentru spaţiile cu destinaţie de birouri din clǎdirea Baroului Bihor, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Baroului  Bihor nr. 25/17.11.2013.

3.      Probleme de ordin administrativ.

4.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

5.       Analiza situaţiei financiare a Baroului.

6.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş