Convocare şedinţa ordinară din 20 MAI 2015

BAROUL BIHOR
D E C A N U L

C O N V O C A R E
a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

20 MAI 2015 ( MIERCURI ) , ora 15

        Ordinea de zi :
  1. Alegerea prodecanului Baroului.
  2. Organizarea compartimentelor de activitate ale Consiliului Baroului.
  3. Derularea, în baza art. 278 din Statutul profesiei de avocat, a unor proceduri de verificare.
  4. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  5. Cereri şi sesizări.
  6. Diverse. Decan,

Av. Cristian Domocoş