Rezultat alegeri 2015

BAROUL BIHOR

A N U N Ţ

Comunicǎm rezultatele adunǎrii generale extraordinare elective a Baroului Bihor, din data de 7 mai 2015 :

I. Decan : av. Domocoş Cristian

  II. Consilieri :
 1. av. Cocainǎ Mirela
 2. av. Domocoş Corina
 3. av. Doseanu Rǎzvan
 4. av. Formittag Sebastian
 5. av. Golea Mircea
 6. av. Miu Piroska
 7. av. Nastea Alin
 8. av. Popoviciu Marius
 9. av. Stancu Adrian
 10. av. Ursuţa Mircea
  III. Comisia de cenzori :
 11. av. Morar Ilie
 12. av. Cigan Marcela
 13. av. Chişiu Voicu IV. Comisia de disciplină :
 14. av. Chisăliţă Lucian
 15. av. Chivari Gelu
 16. av. Ciolac Adrian
 17. av. Toda-Laza Anca
 18. av. Vîntu Bogdan V. Reprezentantul Baroului în Comisia Centralǎ de Disciplinǎ :
 19. av. Morozan Florina

VI. Delegaţi pentru Congresul Avocaţilor din România :

 • av. Domocoş Cristian, decan
 • av. Domocoş Corina, consilier U.N.B.R.
 • av. Herchi Ştefan
 • av. Ursuţa Mircea

Decan,

Av. Cristian Domocoş