Examen Admitere Octombrie 2011

 In conformitate cu Hotaririle Consiliului UNBR nr. 4 si 58/08.07.2011, BAROUL BIHOR anunta inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea octombrie 2011.

          Dosarele de inscriere la examen se vor depune la secretariatul Baroului Bihor – Oradea, str. George Enescu nr. 1, et.I, cam. 2, in perioada 25 august – 12 septembrie 2011, intre orele 9 – 15, numai de catre candidatii care intentioneaza sa isi desfasoare activitatea in Baroul Bihor, in cazul in care vor fi declarati admisi la examen.

          Dosarul se depune in doua exemplare si va contine, obligatoriu, toate actele prevazute in art. 7 alin. 8 din Regulamentul-cadru privitor la examenul de admitere. Nu se primesc dosare incomplete.

          Certificatul privind starea de sanatate fizica a candidatului va fi solicitat de la medicul de familie, iar certificatul privind evaluarea psihiatrica va fi eliberat de Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie (Oradea, str. Louis Pasteur nr. 26).

          Taxa de inscriere la examen este de 800 lei si se va achita în contul I.N.P.P.A. Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2011”, respectiv „Taxa examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2011”.

          Cererea de inscriere, metodologia, calendarul de desfasurare al examenului, tematica si bibliografia de examen sint stabilite prin Hotaririle Consiliului UNBR nr. 4 si 58/08.07.2011, pe care le atasam prezentului anunt: Hotarirea Consiliului UNBR nr. 4 si 58/08.07.2011.