Organizare conferinta INPPA

H O T A R I R E A NR. 18
din 21 septembrie 2011

Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta extraordinara din 21 septembrie 2011,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Organizarea unei conferinte I.N.P.P.A. cu tema “ Cunoasterea, inlegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei (noul cod civil si nou cod de procedura civila) ”.

Conferinta va avea loc in cursul lunii noiembrie 2011.

Art. 2. Detaliile organizatorice vor fi stabilite de Consiliul Baroului Bihor, in urmatoarea sedinta ordinara.

Art. 3. Hotarirea va fi afisata pe site-ul Baroului Bihor.

Decan,
Av. Cristian Domocos