Hotarare

H O T A R I R E A NR. 19
din 21 septembrie 2011

Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta extraordinara din 21 septembrie 2011,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Initierea unei intilniri de colaborare cu reprezentantii instantelor si parchetelor, pentru a se incerca remedierea unor probleme administrative si logistice cu care se confrunta avocatii in desfasurarea actului de justitie.

Art. 2. In vederea identificarii si centralizarii acestor probleme, membrii Baroului Bihor sint invitati sa aduca la cunostinta domnilor consilieri Mircea Golea si Sebastian Formittag (responsabili ai resortului de activitate “relatii cu ceilalti participanti la actul de justitie”) sugestiile si sesizarile pe care le considera relevante, prin e-mail sau telefon :

Art. 3. Hotarirea va fi afisata pe site-ul Baroului Bihor.

Decan,
Av. Cristian Domocos