Publicarea lunara a oficiilor

BAROUL BIHOR

O R A D E A
C O N S I L I U L

H O T A R I R E A NR. 20
din 21 septembrie 2011

Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta extraordinara din 21 septembrie 2011,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Publicarea lunara a oficiilor repartizate pentru anul in curs, cu evidentierea avocatilor care au atins plafonul maxim de incasari, stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de asistenta judiciara.

Art. 2. Consultarea acestei evidente se va putea face de catre avocatii interesati la sediul Serviciului de asistenta judiciara din cladirea Baroului Bihor, cam. 2 parter..

Art. 3. Hotarirea va fi afisata pe site-ul Baroului Bihor.

Decan,
Av. Cristian Domocos