Reconvocare adunare generala filiala CAA

FILIALA BIHOR A CASEI DE

ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

In temeiul art. 43 alin. 1 și a art. 147 din Statutul Casei de Asigurǎri a Avocaţilor, se

R EC O N V O A C Ǎ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A FILIALEI BIHOR A CAA,

pentru data de 03 MARTIE 2016 (JOI), ORA 15, în sala de festivităţi din

clădirea Baroului Bihor, Oradea, str. George Enescu nr.1.

ORDINEA DE ZI :

  1. Rapotul Consiliului Filialei privind activitatea desfǎşuratǎ în anul 2015.
  2. Raportul Comisiei de cenzori.
  3. Descǎrcarea de gestiune a Consiliului Filialei pentru anul fiscal 2015, pe

baza raportului cenzorilor.

  1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei pentru exerciţiul

financiar 2016.

  1. Diverse.

Preşedinte

Av. Ştefan Herchi