Sedinta Consiliu 20 februarie 2019, ora 15

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

20 FEBRUARIE 2019MIERCURI), ora 15

Ordinea de zi :

  1. Convocarea adunării generale ordinare a Baroului Bihor.
  2. Convocarea adunării generale extraordinare elective a Baroului Bihor
  3. Adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea adunării generale extraordinare elective.
  4. Cereri şi sesizări.
  5. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  6. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş