Sedinta extraordinara Consiliu 27 februarie 2019

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa extraordinară din

27 FEBRUARIE 2019MIERCURI), ora 15

Ordinea de zi :

  1. Finalizarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea adunării generale extraordinare elective.
  2. Cereri şi sesizări.
  3. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş