Sedinta Consiliu 21 septembrie 2016

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

 C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

21 SEPTEMBRIE 2016  (MIERCURI ) , ora  15

Ordinea de zi :

1.      Informare privind lucrările  şedinţei Consiliului UNBR, desfăşurate la Bucureşti, în intervalul 3 – 4 septembrie 2016.

2.      Soluţionarea unor cereri de avizare a conţinutului şi formei unor site-uri folosite de formele de exercitare a profesiei de avocat.

3.      Probleme  administrative.

4.      Cereri diverse.

5.      Sesizări.

6.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

7.      Diverse.

Decan,

             Av. Cristian  Domocoş