Ședință consiliu 23 octombrie 2019, ora 15

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

23 OCTOMBRIE 2019 ( MIERCURI) , ora 15

Ordinea de zi :

  • Informare privind lucrările şedinţei Consiliului UNBR şi ale Congresului Avocaţilor, desfăşurate  la Bucureşti, în intervalul 4-5 octombrie 2019.
  • Probleme administrative.
  • Organizarea depunerii jurǎmântului de cǎtre candidaţii care au promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea august 2019.
  • Cereri şi sesizări.
  • Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  • Diverse.

Decan,

Av. Adrian Stancu