Ședința extraordinară consiliu, 30 octombrie 2019, ora 15, BIBLIOTECA Universității Oradea

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa extraordinară din

30 OCTOMBRIE 2019MIERCURI), ora 15

Ordinea de zi :

  1. Depunerea jurǎmîntului de cǎtre candidaţii care au promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea august 2019.

NOTA.

♦ Evenimentul va avea loc la BIBLIOTECA UNIVERSITǍŢII ORADEA situată în Oradea, str. Universităţii nr. 1.

♦ Ţinuta obligatore : ROBA DE AVOCAT

Decan,

Av. Adrian Stancu