Sedinta consiliu 24 februarie 2016, ora 15

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

24 februarie  2016  MIERCURI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

  1. Adoptarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, în vederea supunerii spre aprobarea adunării generale ordinare.
  2. Adoptarea  raportului de activitate a Decanului şi a Consiliului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului Baroului pentru anul 2015, care urmează a fi prezentat adunării generale ordinare.
  3. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
  4. Cereri  şi sesizări.
  5. Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş