Sedinta extraordinara Consiliu – 27.11.2013

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa extraordinară din

27  NOIEMBRIE  2013  MIERCURI ) , ora  15

       Ordinea de zi :

1.      Depunerea jurǎmîntului de cǎtre candidaţii care au promovat examenul de admitere în profesie, sesiunea octombrie 2013.

2.      Cereri şi sesizări.

3.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

4.      Analiza situaţiei financiare a Baroului.

5.      Diverse.

Decan,

Av. Cristian  Domocoş