Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta din 18 mai 2011, a hotarit urmatoarele

  1. Demararea procedurii de punere in intirziere a avocatilor care au restante mai mari de 3 luni la plata taxelor si cotelor catre Baroul Bihor, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si sistemul de pensii al avocatilor. Verificarea situatiei restantierilor sa va face la fiecare sedinta de consiliu. In caz de neplata a taxelor si cotelor, dupa punerea in intirziere a avocatilor, se vor emite decizii de suspendare a acestora din exercitiul profesiei.
    2. In urma repartizarii compartimentelor de activitate ale Consiliului, va aducem la cunostinta ca domnii avocati Mircea Golea si Sebastian Formittag au fost desemnati responsabili cu compartimentul “Relatii cu ceilalti participanti la actul de justitie”.
    In competenta consilierilor mai sus mentionati, intra centralizarea si sintetizarea sesizarilor membrilor Baroului, cu privire la problemele ivite in desfasurarea actului de justitie, in raporturile cu ceilalti participanti la acesta. Daca doriti sa sesizati conducerea Baroului cu astfel de probleme, va rugam sa luati legatura cu cei doi avocati consilieri.